Stichting Free Yezidi is since augustus 2014 officieel geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (nummer: 61279838). De stichting is door de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ons RSIN nummer is: 8542.81.861. 

[WPSM_AC id=964]