Stichting Free Yezidi spreekt de VN veiligheidsraad toe

Achtergrond

Op 3 augustus 2014, namen ISIS terroristen de stad Sinjar en omringende dorpen in, daarbij genocide en misdaden tegen de menselijkheid plegend tegen de Yezidische bevolking die daar woonde. Mannen en oudere vrouwen werden afgeslacht, terwijl duizenden Yezidische vrouwen en meisjes werden ontvoerd en blootgesteld aan onvoorstelbare vormen van sexueel geweld en marteling. Met de hulp van smokkelaars of door te ontsnappen, hebben ongeveer de helft van deze vrouwen hun vrijheid herkregen; velen van hen verblijven nu in vluchtelingenkampen in de Koerdistan Regio van Irak.

De meeste Yezidis die aan de invasie van ISIS ontsnapten, vluchtten naar de berj Sinjar en bereikten uiteindelijk de vluchtelingenkampen in de Regio Koerdistan. Dit lot heeft honderd duizenden Yezidis getroffen die huis en haard moesten verlaten om niet ook door ISIS terroristen ontvoerd of vermoord te worden.

Stichting Free Yezidi werd opgericht direct na de aanvallen in Sinjar, en werd officieel geregistreerd als goede doelen organisatie bij de Kamer van Koophandel in augustus 2014. In eerste instantie was het doel van de Stichting om bewustwording the creeëren voor wat de Yezidis was overkomen; namelijk dat zij waren gestrand op de berg Sinjar zonder voedsel, water en onderdak.

Na de Aanvallen – Erkenning van de Genocide en Humanitaire Hulp

In de herfst van 2014, hadden de meeste Yezidis de verschrikkelijke tocht van Sinjar naar de veiligheid van de vluchtelingenkampen in de Koerdistan Regio van Irak voltooid, of zij waren naar het buitenland gevlucht. Zij die niet wisten te vluchten waren of vermoord of ontvoerd door ISIS.

Gedurende deze tijd, richtte de Stichting zich op drie primaire doelen: lobbyen bij de internationale gemeenschap voor de de erkenning van eerdergenoemde aanvallen als genocide; erop aandringen bij regeringen van landen en internationale organen om een reddingsmissie op te zetten om de Yezidische vrouwen, meisjes en kinderen die ontvoerd waren terug te brengen; en het inzamelen van geld voor de enorme humanitaire nood van de Yezidische overlevenden in de vluchtelingenkampen.

De oprichter en voorzitter van Stichting Free Yezidi Pari Ibrahim heeft hieraan leiding gegeven door de spreken op de hoofdkantoren van de VN in Geneve en New York, ondere andere voor de VN Veiligheidraard; tevens in het Britse Hogerhuis in Londen en bij een groot aantal denk-tanks, universiteiten en in diverse media. Ze heeft ook gesprekken gevoerd met regerings-officials in Noord Amerika, Europe en Irak om zich in te zetten voor het beschermen van de rechten en het welzijn van de Yezidische overlenden en de Yezidische gemeenschap als geheel.

Een belangrijke mijlpaal was het verkrijgen van genoeg middelen om een aantal hulp-centra op te zetten in de Koerdistan Regio van Irak. Gucci’s Chime for Change leverde de eerste grote bijdrage, waardoor de Stichting een kinder en vrouwen centrum kan opzetten. Dankzij de donaties van bedrijven, humanitaire organisaties en andere donoren kon Stichting Free Yezidi die hulp uitbreiden aan de Yezidische gemeenschap.

De Stichting ging ook een partnerschap aan met een andere Yezidische organisatie om een formeel verzoek in te dienen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dit verzoek was bedoeld om een voorbereidend onderzoek te starten naar de misdaden begaan door buitenlandse ISIS strijders tegen Yezidis.

Stichting Free Yezidi is bij het omgaan met overlevenden zeer zorgvuldig – in het bijzonder met overlevenden van sexueel geweld, zodat zij nooit geexploiteerd, gemanipuleerd of niet goed behandeld worden bij het pleitbezorgen van de Yezidische zaak. Het op een juiste wijze assisteren van overlevenden is een doel op zichzelf. De Stichting ziet met lede ogen aan dat er met hen niet altijd goed wordt omgegaan door organisaties, politieke figuren, advocaten en journalisten. De wensen en veiligheid van de slachtoffers staat bij Stichting Free Yezidi voorop. De Yezidis zijn in grote nood en de internationale gemeenschap moet daarom naar onze mening meer doen voor het ondersteunen van deze mensen, maar zelfs humanitaire en politieke doeleinden komen op de tweede plaats in vergelijking met het welzijn van elke overlevende. Hun rechten doen er het meeste toe.

Omdat de Yezidis een kleine ethno-religieuze minderheid vormen, is het essentieel dat een door Yezidis geleide organisatie zoals Stichting Free Yezidi druk uitoefent op de internationale gemeenschap en de leiders van deze wereld om de Yezidis te helpen hun samenleving weer op te bouwen van de grond af, tijdens deze traumatische periode.

Huidige Prioriteiten

Alhoewel er over het algemeen wel overeenstemming bestaat over het feit dat ISIS genocide heeft gepleegd tegen de Yezidis, is er nog geen enkele veroordeling geweest voor deze misdaad en de misdaden die hieraan gerelateerd zijn. Velen zijn vervolgd voor het onderdeel uitmaken van een terroristische organisatie, maar niemand is nog veroordeeld voor de moorden, de verkrachtingen, de ontvoeringen, de martelingen, de misdaden tegen menselijkheid of de genocide.

Stichting Free Yezidi zet zich daarom met hart en ziel in voor het verkrijgen van gerechtigheid voor de slachtoffers, dat een absolute noodzakelijkheid vormt voor verzoening en het verkrijgen van vrede met wat er gebeurt is met de Yezidis in Irak. Voor meer informatie, zie het Justice Project (link) van de Stichting.

Behalve het nastreven van gerechtigheid, is Stichting Free Yezidi ook toegewijd aan het geven van humanitaire hulp aan Yezidis waar nodig. De Stichting is op dit moment werkzaam in kamp Xanke in de Koerdistan Regio van Irak, terwijl zij ook oog heeft voor de noden van Yezidische overlevenden in Duitsland. De hoeveelheid hulp die the Yezidis nodig hebben is enorm en dit zal waarschijnlijk wel zo blijven in de nabije toekomt. Een cruciaal punt van de hulp aan Yezidis in nood is het feit dat door Yezidis geleide organisaties, zoals Stichting Free Yezidi, die bekend zijn met de gemeenschap het beste hulp kunnen bieden. De VN en andere internationale organisaties hebben niet de inzichten in en de connecties met de inheemse Yezidische bevolking die door Yezidis geleide organisaties wel hebben, daarom kan er niet alleen op de VN en andere niet-Yezidische organisaties gerekend worden voor de wederopbouw. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het houden van de gemeenschap van donoren aan hun beloftes en dat de hulp bestemd voor de Yezidis ook daadwerkelijk bij hen terecht komt. Tevens hebben Yezidische goede doelen organisaties ook meer oog voor wat de Yezidis daadwerkelijk nodig hebben.