Stichting Free Yezidi hecht veel waarde aan een verantwoord en transparant financieel beleid. Vandaar dat wij onze jaarrekeningen en ons beleidsplan op deze pagina beschikbaar stellen aan iedereen die wil weten waar de stichting de fondsen aan besteed en hoe de stichting dit in de toekomst wil besteden.

Wij geloven sterk in het principe dat middelen zoveel mogelijk besteed moeten worden aan de door ons opgezette programma’s, dit kunt u ook terug zien in de rapporten hieronder.  Klick hieronder op het jaar waarvan u de rapporten wil inzien, maak dan uw keuze.

2021

Ons bestuuursreglement voor 2021: Bestuursreglement 2021 (opent PDF bestand)

Ons beleidsplan voor 2021: Beleidsplan 2021 (opent PDF bestand)

2020

Ons bestuuursreglement voor 2020: Bestuursreglement 2020 (opent PDF bestand)

Ons beleidsplan voor 2020: Beleidsplan 2020 (opent PDF bestand)

Publicatieplicht: Stichting Free Yezidi RSIN 854281861 Publicatieplicht Fondswervende instelling 2020

2019

Ons beleidsplan voor 2018-2020: Beleidsplan 2018-2020 (opent PDF bestand)

Ons bestuursreglement voor 2018-2019: Bestuursreglement 2018-2019 (opent PDF bestand)

De jaarrekening van 2019 kunt u hier zien: Stichting Free Yezidi Jaarrekening 2019 (opent PDF bestand)

Het jaarverslag van 2019 kunt u hier bekijken: Stichting Free Yezidi Jaarverslag 2019 (opent PDF bestand)

 

2018

De jaarrekening van 2018 vindt u hier: Stichting Free Yezidi Jaarrekening 2018 (opent PDF bestand)

Het jaarverslag van 2018 kunt u hier inzien: Stichting Free Yezidi Jaarverslag 2018 (opent PDF bestand)

2017

De jaarrekening van 2017 vindt u hier (Engels): FYF 2017 Financial Statements (opent PDF bestand)

2016

De jaarrekening van 2016 kan met de volgende link bekeken worden (Engels): FYF 2016 Financial Statements (opent PDF bestand) 

2015

Het eerste complete fiscale jaar van de Stichting was 2015. FYF 2015 Financial Report (opent PDF bestand)