Stichting Free Yezidi Nederland en Free Yezidi Foundation Kurdistan Region Iraq hechten veel waarde aan een verantwoord en transparant financieel beleid. Vandaar dat wij onze jaarrekeningen en ons beleidsplan op deze pagina beschikbaar stellen aan iedereen die wil weten waar wij ons geld aan besteden en hoe wij dat in de toekomst willen inzetten. Hier beneden vindt u links naar onze gepubliceerde jaarrekeningen en ons beleidsplan. Alle jaarrekeningen worden naar de Kamer van Koophandel gestuurd.

2015


Het eerste complete fiscale jaar van de Stichting was 2015. Opgemerkt dient te worden dat de kosten van de overhead slechts 2,4% waren. Stichting Free Yezidi gelooft sterk in het principe dat middelen zoveel mogelijk besteed moeten worden aan de door ons opgezette programma’s (Engels):

FYF 2015 Financial Report (opent PDF bestand)

2016


De jaarrekening van 2016 kan met de volgende link bekeken worden (Engels):

FYF 2016 Financial Statements (opent PDF bestand)

2017


De jaarrekening van 2017 vindt u hier (Engels):

FYF 2017 Financial Statements (opent PDF bestand)

2018


De jaarrekening van 2018 vindt u hier:

Stichting Free Yezidi Jaarrekening 2018 (opent PDF bestand)

Het jaarverslag van 2018 kunt u hier inzien:

Stichting Free Yezidi Jaarverslag 2018 (opent PDF bestand)

2019


Ons beleidsplan voor 2018-2020:

Beleidsplan 2018-2020 (opent PDF bestand)

Ons bestuursreglement voor 2018-2019:

Bestuursreglement 2018-2019 (opent PDF bestand)

De jaarrekening van 2019 kunt u hier zien:

Stichting Free Yezidi Jaarrekening 2019 (opent PDF bestand)

Het jaarverslag van 2019 kunt u hier bekijken:

Stichting Free Yezidi Jaarverslag 2019 (opent PDF bestand)

2020


Ons bestuuursreglement voor 2020:

Bestuursreglement 2020 (opent PDF bestand)

Ons beleidsplan voor 2020:

Beleidsplan 2020 (opent PDF bestand)