6 october 2020, Duhok, Irak

© Press Association/DPA

Veroordeling van ISIS-lid Omaima Abdi in Duitsland

Omaima Abdi, lid van de Islamitische Staat (IS, ISIS), is op vrijdag 2 oktober 2020 door een Duitse rechtbank in Hamburg veroordeeld tot drieënhalf jaar gevangenisstraf. Abdi is op vier feiten veroordeeld, lid in terroristische organisatie, verwaarlozing van haar plicht als moeder, illegale vuurwapens bezit en medeplichtig aan de slavernij van een Yezidis meisje.

De Free Yezidi Foundation heeft constant de aandacht gevraagd voor de gruwelijke rol van vrouwelijke ISIS leden in relatie tot de vierde feit: de slavernij van Yezidis. We juichen de Duitse autoriteiten toe voor het ter verantwoording roepen van deze vrouwelijke ISIS lid voor de misdaden die zij heeft gepleegd, en voor het opnemen van de gruweldaad van slavernij als een van de strafbare feiten.

Het valt echter niet te ontkennen dat drieënhalf jaar voor dergelijke gruwelijke misdrijven een extreem milde straf is. De slavernij van een mens is een gruwel. De markt voor seksuele slavernij en het systematische misbruik van Yezidi vrouwen door ISIS leden behoren tot de meest gruwelijke daden die sinds de Holocaust hebben plaatsgevonden. De veroordeling is een goede ontwikkeling, maar zo een lichte straf weerspiegelt niet de ernst van de misdaden. Het ISIS beleid om Yezidi mannen te doden en de vrouwen tot slaaf te maken en te beschouwen als eigendom waren de ideologische en praktische grondslag van de genocide tegen ons volk. Degenen die zijn veroordeeld voor deelname aan deze genocide, onder meer door ‘slaven’ vast te houden, zouden zwaardere straffen moeten krijgen.

Het is ook essentieel om nogmaals de essentiële rol van vrouwelijke ISIS leden te benadrukken. Terwijl de meeste mannelijke ISIS leden gingen strijden of andere activiteiten uitvoerden, waren het in veel gevallen de vrouwelijke ISIS leden die de Yezidis opgesloten hielden in het huis. En in veel gevallen waren de vrouwelijke ISIS leden barbaars en kwaadaardiger tegenover Yezidi vrouwen. Tientallen Yezidi overlevenden hebben ons uitgelegd dat dit de realiteit was. Gerechtelijke autoriteiten moeten deze ernstige misdrijven serieus nemen en vrouwelijke ISIS leden niet excuseren alleen vanwege hun geslacht.

Over drie en een half jaar, als ISIS terroriste Omaima Abdi is vrijgelaten, zal zij vrij zijn om haar leven weer in Duitsland te leven. Wij dringen er bij de Duitse autoriteiten op aan zorgvuldig de omvang van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor misdrijven te onderzoeken en ervoor te zorgen dat ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, waaronder slavernij, leiden tot passende overeenkomstige straffen.

Ten slotte juichen we onze vriendin Jenan Moussa toe, de journaliste die de telefoon van Omaima Abdi in Syrië ontdekte. Opgemerkt moet worden dat Omaima Abdi ISIS verliet en vrij in Hamburg leefde, alsof er niets was gebeurd, ondanks haar loyaliteit aan ISIS, haar status als ISIS lid en haar ervaring met het bezitten van een ‘slaaf’ in Syrië. Als haar telefoon niet was gevonden, zou zij nooit zijn veroordeeld voor haar wreedheden. Wij denken dat er honderden of duizenden Omaima Abdis zijn in Europa en elders, maar het bewijs is niet gevonden. Om gerechtigheid te laten zegevieren, moeten wij onze inspanningen om ISIS-leden, mannen of vrouwen, te identificeren en voor het gerecht te brengen en nooit ophouden.

##

Voor meer informatie of persvragen kunt u contact opnemen met info@freeyezidi.org