Stichting Free Yezidi is het hartgrondig oneens met de beslissing van de IND, de Nederlandse Immigratie en Naturalisatie Dienst om te beginnen met het terugsturen van Yezidische asielzoekers die gevlucht zijn uit Irak.
Stichting Free Yezidi staat over het algemeen positief tegenover de Nederlandse overheid en haar beleid. Nederland heeft een lange traditie van opkomen voor mensenrechten en het aankaarten van humanitaire kwesties. In dit licht bezien is de beslissing van de IND daarom des te onbegrijpelijker.

De IND claimt dat Nederland geen Yezidische asielzoekers meer hoeft op te nemen omdat er genoeg voedsel en onderdak is in de opvangkampen in Irak. Deze gebrekkige analyse neemt echter niet de vele gevaren in ogenschouw die er nog steeds voor de Yezidis in Irak zijn. Het is algemeen erkend dat er op Yezidis in Irak genocide gepleegd is door Islamitische Staat (IS, ISIS, Daesh).2 De Yezidis zijn niet hun thuisgebied ontvlucht omdat zij geen voedsel of onderdak hadden of omdat ze het moeilijk hadden met het dagelijkse Irakese leven.

De UNHCR heeft terecht kritisch gereageerd op de beslissing van Nederland om asielverzoeken te weigeren en Yezidische asielzoekers terug te sturen naar Irak. Yezidis kunnen niet vergeleken worden met andere vluchtelingen uit het Midden Oosten, omdat zij behoren tot een kwetsbare minderheidsgroepering, en niet op de vlucht zijn vanwege economische redenen of omdat zij op zoek zijn naar betere leefomstandigheden. De Yezidis zijn al decennialang het doelwit van aanslagen en vervolgingen om hun religie, met als dieptepunt de recente aanvallen van IS/Daesh. Volgens de richtlijnen van de IND, die onder de Nederlandse wet vallen, zou een asielzoeker die deel uitmaakt van en kwetsbare groep beschermd moeten worden en niet gedwongen moeten worden naar dezelfde plek te gaan waar zij vervolgd zijn en waar de kans bestaat dat ze in de toekomst weer vervolgd worden. Het is absoluut onjuist te claimen dat Yezidis veilig kunnen terugkeren naar Sinjar of elders in Irak en dat hun veiligheid en mensenrechten daar gewaarborgd zijn. Het asielverzoek van een Yezidische vluchteling kan niet hetzelfde worden beoordeeld als ieder ander asielverzoek, vanwege de gepleegde genocide op hen vanaf 2014 en de voortdurende staat van ontheemd zijn waarin zij zich bevinden.

We roepen daarom de IND, Nederlandse Parlementariërs, en de Nederlandse Overheid op om deze beslissing onmiddelijk te heroverwegen.

Pari Ibrahim

Executive Director
Free Yezidi Foundation

Voor interviews, neem contact op via info@freeyezidi.org

Er is ook een pdf bestand beschikbaar van dit statement.

1 Stichting Free Yezidi is een a-politieke maatschappelijke organisatie in Nederland die humanitaire hulp verleend en zich inzet voor de mensenrechten van Yezidis in nood. FYF wordt geleid door Yezidische vrouwen

2 https://www.ushmm.org/m/pdfs/Iraq-Bearing-Witness-Report-111215.pdf ;
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=20113&LangID=E