Stichting Free Yezidi is de VN Commissie voor Syrië dankbaar voor de publiekelijke erkenning van de genocide op het Yezidische volk.

Alle Yezidis weten dat deze genocide plaats heeft gevonden en velen van ons hebben geprobeerd om hun stem hierover te laten horen, ieder op onze eigen manier, om aandacht te vragen voor het lot van zij die nog steeds gevangen worden gehouden door ISIS, voor het lijden van de overlevenden en de noden van de gehele gemeenschap. Het is belangrijk om vast te stellen dat de internationale gemeenschap eindelijk in beweging is gekomen, hoewel zij tot nu toe vooral rapporten hebben opgesteld over de kwestie. We hebben van het begin af aan de nadruk op gerechtigheid voor de slachtoffers gelegd, en alle deelnemende leden van het Internationale Strafhof in Den Haag hebben de verplichting dat de daders niet op hun grondgebied kunnen wonen en leven zonder dat zich hoeven te verantwoorden en gestraft worden voor hun misdaden.

Tevens hoop ik dat alle Yezidis, tot welke organisatie, politieke partij of denominatie zij ook behoren, zullen proberen samen te werken en niet met elkaar zullen concurreren, en zich zullen focussen op het welzijn van onze overlevenden en de wederopbouw van de gemeenschap, hoe moeilijk dit ook is. Verder zullen we alle dappere Yezidische strijders die hebben gevochten en dat nu nog steeds doen op de berg Sinjar moeten blijven gedenken, en ook de herinnering aan al diegenen die het leven hebben gelaten in ere blijven houden.

Tenslotte zou ik onze goede overzeese vrienden, beginnend met Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de VS en anderen graag willen oproepen om prioriteit te geven aan het opvangen van Yezidische vluchtelingen voor alle anderen. Vele individuen en groepen hebben in Irak en Syrië geleden, maar zoals dit rapport duidelijk naar voren brengt is dat geen enkele gemeenschap zo zwaar getroffen is als de Yezidische. Ik hoop dat die landen die zo veel belang hechten aan mensenrechten en gelijke rechten voor vrouwen, dit in overweging willen nemen om asiel te geven aan de Yezidische overlevenden voor alle anderen.

-Pari Ibrahim

Executive Director
Stichting Free Yezidi