Stichting Free Yezidi spreekt de VN veiligheidsraad toe
FYF executive director Pari Ibrahim pleit voor de erkenning van genocide tijdens een bijeenkomst achter gesloten deuren van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York, gedeeld voorgezeten door Spanje en de Verenigde Staten

Beste vrienden,

Het jaar 2015 heeft veel uitdagingen gebracht en ons een aantal belangrijke kansen gegeven. Stichting Free Yezidi blijft het verlies van Yezidische burgers betreuren en bid voor een veilige terugkeer van de duizenden Yezidis die nog steeds lijden en vast worden gehouden door terroristen. Hierdoor voelen Yezidi-activisten zich wel eens machteloos. Aan de andere kant, hebben Stichting Free Yezidi en andere door Yezidis geleide organisaties zich met man en macht ingezet om het lot van de Yezidis aan te kaarten en hebben wij ons samen met hen ingezet voor gerechtigheid voor de overlevenden en slachtoffers.

De laatste paar maanden heb ik de eer gehad om te mogen spreken in de eerste kamer (House of Lords) van het Verenigd Koninkrijk, op een bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en bij de VN Veiligheidsraad. We hebbben een bezoek gebracht aan belangrijke adviseurs van de Secretaris Generaal van de VN in New York en de Hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag. In deze moeilijke tijden, hebben de Yezidis de hulp nodig van de internationale gemeenschap om hen te helpen bij het verkrijgen van gerechtigheid, veiligheid en herstel. We zoeken de samenwerking met overheden, maar we vragen ook aan burgers over de hele wereld om ons bij te staan en onze boodschap te delen.

Wat tevens van groot belang is, is dat Stichting Free Yezidi ook dingen heeft weten te bereiken ‘op de grond’. Ik ben zo trots dat onze Stichting andere Yezidis in dienst heeft die helpen met de heropbouw van de gemeenschap. Ons vrouwencentrum en ons kindercentrum zijn immens populair, in feite hebben we vele vrouwen en kinderen moeten weigeren, omdat de behoefte veel groter is dan onze huidige capaciteit. Verder maakt St. Free Yezidi deel uit van een gezamenlijk project om post-trauma training te geven aan lokale hulpverleners in Koerdistan – wat van groot belang is voor nu en in de toekomst.

Het is hierom dat ik onze vrienden vraag of zij ons willen steunen met een donatie, zodat we door kunnen gaan met het geven van de hoognodige hulp in 2016. Bezoekt u alstublieft onze website als u meer wilt leren over onze recente activiteiten. Op 18 december vierden de Yezidis de Ida Ezid feestdag, hopend op herstel en een betere toekomst. Ik wil graag iedereen fijne feestdagen wensen en een vredig nieuwjaar. Wij danken u voor al uw hulp tot nu toe en de hulp die u ons kunnen bieden in de toekomst.

Bedankt voor het ondersteunen van Stichting Free yezidi.

Pari Ibrahim

Executive Director
Stichting Free Yezidi

IMG_7060.logo.small