Beste vrienden van Stichting Free Yezidi,

Het verheugt mij dat ik deze foto’s van het vrouwen centrum en het kinder centrum met u kan delen, en dat ik u kan meedelen dat de centra aan het einde van oktober operationeel zullen zijn. De Stichting heeft op tijdelijke basis een aantal goed opgeleide Yezidische vluchtelingen, uit het kamp Khange in Sinjar, ingehuurd. Sommigen zullen les gaan geven in vreemde talen, informatica en creatieve vakken, terwijl anderen als hulpkracht of leidinggevende zullen gaan werken. De medewerkers die afkomstig zijn uit het kamp en hun families zullen hiermee financieel zeer geholpen zijn en ook zal het goed zijn voor hun zelfvertrouwen.

Bovendien zal Stichting Free Yezidi de eerste post-trauma training voor 25 hulpverleners houden in de eerste week van november.

Wij zijn dankbaar voor alle morele en materiële steun die we hebben ontvangen en we zij nu bezig om ervoor te zorgen dat we genoeg vermogen hebben om deze activiteiten voort te zetten in 2016 en later.

Met vriendelijke groet,

Pari Ibrahim

Oprichter en Executive Director
Stichting Free Yezidi

Newsletter 14-10-2015.builds Newsletter 14-10-2015.football pitch Newsletter 14-10-2015.khange camp
Het eerste fundament Voetbal veld In kamp Khange
Newsletter 14-10-2015.fyf Newsletter 14-10-2015.children