Mijn naam is Pari Ibrahim, en ik ben de Oprichter en Executive Director van Stichting Free Yezidi.

Ik ben er trots op dat Stichting Free Yezidi samen met de Yazda Foundation dit rapport heeft kunnen overhandigen aan het Internationaal Strafhof. De barbaarse misdaden die begaan zijn door terroristen van ISIS op Yezidische burgers kunnen niet worden genegeerd, helaas heeft de internationale gemeenschap hier tot nu toe zeer traag op gereageerd. Gelukkig zijn wij de laatste paar maanden in staat geweest om met de hulp van vrienden overal ter wereld een juridisch sterk document op te stellen waarin deze misdaden uitéén worden gezet, waarmee we laten zien dat deze misdaden als genocide aangemerkt kunnen worden, en om duidelijk te maken dat het Internationaal Strafhof inderdaad bevoegd is om een onderzoek naar deze zaak te openen.

U kunt lezen in de gecensureerde versie van dit rapport, dat vanwege het feit dat veel strijders van ISIS uit het buitenland komen, het Internationaal Strafhof in staat zou moeten zijn om een zaak te beginnen tegen de terroristen van ISIS voor hun aandeel in de genocide op de Yezidis.

In het bijzonder zou ik de aandacht willen vestigen in het rapport op de onmenselijke, walgelijke en barbaarse manier waarop ISIS terroristen de Yezidische vrouwen behandelen en behandeld hebben. Vandaag roepen wij Yezidis om gerechtigheid, en we hopen dat er een dag zal komen waarop de terroristen in Den Haag zich tegenover het Strafhof zullen moeten verantwoorden voor hun misdaden. Tot die tijd roepen we het Internationaal Strafhof op om een vooronderzoek te beginnen naar de genocide op het Yezidische volk.

Martin Luther King zei: “De weg van het morele universum is lang, maar hij leidt naar gerechtigheid.”

Vandaag zoeken we gerechtigheid. Dank u.